Nordpols Utskott

Vad är utskott?

Utskott är arbetsgrupper som återkommer varje år. Arbetsgrupperna jobbar väldigt självständigt från styrelsen, och består ibland helt av medlemmar som inte sitter i styrelsen. Utskotten tillsätts av styrelsen, och återrapporterar på begäran till styrelsen, men annars jobbar de självständigt. Till skillnad från andra typer av arbetsgrupper så fortsätter utskotten sitt arbete tills att styrelsen beslutar att upplösa utskottet, jämfört med exempelvis planeringsgrupper som enbart planerar en enda aktivitet och upplöses när aktiviteten är genomförd.

Vilka utskott finns?

Nordpol har flera aktiva utskott och mästerier. Kanske har du redan koll på vad varje utskott ansvarar för, om inte kan du läsa mer om varje utskott på deras sida. Läs mer om utskotten och andra uppdrag nedan!

Generalutskottet

Generalutskottet består av de 6 generaler som leder upp mot ett 50-tal faddrar och i övrigt planerar och genomför mottagningen för de nya studenterna varje år. På Nordpols studentmottagning förekommer alltifrån sittningar till lagtävlingar och det är verkligen inget du som ny student vill missa!

Just nu består utskottet av:

 • Milda Torneus, sammankallande
 • Emil Lindberg
 • Greta Stenberg
 • Jemima Djalo
 • Martin Grönholm
 • Wilma Eriksson

Kontakta generalerna på: mottagning@nordpol.se

Eventmästeriet

Här ryms de som inte faller inom andra utskott eller mästerier. Alltifrån plugghäng till äggjakt under påsk. Möten ungefär en gång varannan vecka, ibland oftare. Just nu består mästeriet av:

 • Linnéa Lärk, eventmästare
 • Elsa Lundbäck
 • Mikaela Saedén
 • Kieran Rye

Kontakta eventmästeriet på: linnea.lark@nordpol.se

Sportmästeriet

Sportmästeriet: Genomför sport- och fritidsrelaterade event. Alltifrån padelturnering till vandringsutflykt. Sportmästeriet ansvarar även för Nordpols Korpen-lag och deltagande i UWC. Möten ungefär en gång varannan vecka, men kontakt via chatt oftare. Just nu består mästeriet av:

 • Sofia Lounela, sportmästare
 • Elsa Lundbäck
 • Jakob Wickenberg
 • Lucas Thelin

Kontakta sportmästeriet på: sofia.lounela@nordpol.se

Festeriet

Anordnar sittningar och andra fester, möte ungefär en gång i veckan (men kan bli oftare inför event). Just nu består mästeriet av:

 • Cornelia Jergelind, festmästare
 • Elias Lundbäck
 • Jakob Wickenberg
 • Joakim Johansson
 • Linnéa Lärk
 • Sofia Lounela
Kontakta festeriet på: cornelia.jergelind@nordpol.se

Utbildningskoordinatorerna

Anordnar spännande panelsamtal, debatter och föreläsningar utifrån medlemmarnas önskningar. Möten ungefär en gång varannan vecka, men kan bli oftare inför event. Just nu innehar följande posten som utbildningskoordinator av:

 • Kieran Rye
 • Joakim Johansson
 • Mikaela Saedén

Kontakta utbildningskoordinatorerna på: kieran.rye@nordpol.se

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet: här finns flera roller som alla fokuserar på Nordpols kommunikation. Det ryms alltifrån grafisk profil, ansvara för Nordpols sociala medier (Instagram, facebook, linkedIn), Nordpols hemsida, affischering, bloggande, och fotografering. Allt efter eget intresse så klart! Möten ungefär en gång i månaden, ibland oftare. Just nu består utskottet av:

 • Jonatan Widmark, kommunikationschef
 • Cornelia Jergelind, grafisk kommunikatör
 • Lucas Thelin, grafisk kommunikatör
Kontakta kommunikationsutskottet på: jonatan.widmark@nordpol.se