Nordpols Utskott

Vad är utskott?

Utskott är arbetsgrupper som återkommer varje år. Arbetsgrupperna jobbar väldigt självständigt från styrelsen, och består ibland helt av medlemmar som inte sitter i styrelsen. Utskotten tillsätts av styrelsen, och återrapporterar på begäran till styrelsen, men annars jobbar de självständigt. Till skillnad från andra typer av arbetsgrupper så fortsätter utskotten sitt arbete tills att styrelsen beslutar att upplösa utskottet, jämfört med exempelvis planeringsgrupper som enbart planerar en enda aktivitet och upplöses när aktiviteten är genomförd.

Vilka utskott finns?

Nordpol har 5 aktiva utskott. Kanske har du redan koll på vad varje utskott ansvarar för, om inte kan du läsa mer om varje utskott på deras sida. Du hittar de i menyraden eller här till höger!